Batteridriven

AIO CONNECT - Canteen

79:-

59:-

Detta är en vagn för mätning av tallrikssvinn samt återkopplingscentral och kan kopplas till en TV skärm för presentation.

AIO Connect är speciellt utformad för att fungera i skolmiljöer. En TV skärmen är ansluten till en avfallsvagn och beroende på volym ges en reaktion på skärmen och visar gästen med animeringar som illustrerar hur mycket mat som kastats. Detta ger en snabb återkoppling och uppmanar till vidare eftertanke vid nästa måltid.

Processen är enkel och smidig att integrera med gästerna. När gästerna har avslutat sin måltid skrapar de resterna i kärlet som är kopplad till vågen. Skärmen visar vikten samtidigt som den animerade figuren ger respons. De som inte slänger något kan medverka genom att trycka på en grön knapp på vagnen. Genom direkt respons inbjuder processen till deltagande samtidigt som man ökar medvetenheten om hur mycket mat som kastas, aktivt utbildar och motiverar människor att slänga mindre mat.

Ute i matsalen har AIO Collect ett antal funktioner:
Varje gång en gäst slänger mat i vagnen sker följande 4 saker:

  1. Varje individuell vägning registreras i backoffice och sparas för senare analys.
  2. Vid varje individuell mätning (varje gång en gäst slänger mat) skickar AIO Connect, information till en “matmonster/jordglob/valfri symbol” som presenteras på en extern TV-skärm (Se vår produkt: Display). Beroende på hur mycket som har slängts reagerar “matmonstret” på skärmen. Hen kan bli glad om man slänger lite och får ont i magen om man slänger mycket.
  3. AIO Connect kan (om denna funktion är beställd) visa en Engager fråga vilket ger möjlighet att ställa frågor till gästerna som de kan svara på när de passerar AIO Collect.
  4. Om AIO Connect har tillägget “Metall sensor” mäter vi och ger feedback på varje gång man råkar kasta ett bestick eller en metallburk.. Om besticket sedan tas upp eller inte kan vi inte styra över men huvudsyftet är att få en förståelse och uppmärksamma hur mycket metall som slängs och vad det får för konsekvenser.