Företags Sponsorer

Den grundläggande rätten till ren luft, ett blomstrande ekosystem och en återställbar hälsosam planet är nödvändiga för att upprätthålla en positiv livskvalitet – och lova en framtid för kommande generationer.

Bronze Sponsor

 • Brons sponsorer är för investeringar mellan 5-10K. Bronsinvesteringar är anslutna till ytterligare forskning av hushållsprodukter som är inriktade på livsmedelsavfall hemma vilket gör det lättare för familjer att kassera matavfall i en hållbar fråga.
 • Fördelarna inkluderar företagsrepresentation på vår hemsida och appar och en annons på vår elektroniska tidningspapper, tillsammans med extra förmåner och evenemang som partners får.

Bronze Sponsor

Bronze Sponsors Graphic
 • Positionering på bronsavdelningen av vår app i Food Waste Index för företaget.
 • Positionering på bronsavdelningen av vår inloggningssida Food Waste Control för företaget
 • 1 fjärdedelsannons i vår Food Waste Tech e-tidning.
 • Förmåner och evenemang för partners.

Platinum Sponsor

Platinum Sponsors Graphic
 • Positionering på silveravdelningen av vår app i Food Waste Index för företaget.
 • Positionering på silveravdelningen av vår inloggningssida Food Waste Control för företaget.
 • 1 halvsidessannons i vår Food Waste Tech e-tidning (skickas ut fyra gånger om året).
 • Evenemang för partners.

Platinum Sponsor

Silver Sponsorer är för de som kan tänka sig att investeringa mellan 5-10K Euro. Investeringar går till ytterligare forskning av hushållsprodukter som är inriktade på livsmedelsavfall till hemmet, vilket gör det lättare för familjer att mäta och omvandla sitt matavfall.
I sponsor delen inkluderas presentation av ditt företag på vår hemsida, i våra appar samt en annons i vår elektroniska tidning, tillsammans med extra förmåner och evenemang.

Gold Sponsor

 • Golden Sponsorerna inkluderar investeringar på mellan 11k – 50k
 • Dessa sponsorers bidrag används för omfattande forskning och utveckling av hantering och förbättring av avfallshanterings produkter som hjälper hanteringen av organiskt avfall i områden som är isolerade eller svåra att nå.
 • Många isolerade platser som öar har inte lämpliga avfalls områden eller reningsverk, och nästan 90% av avfallet hanteras felaktigt. Guldsponsorer ger en detaljerad företagspresentationer på vår hemsida och en dedikerad del på vår elektroniska tidskrift, samt förmåner.

Gold Sponsor

Gold Circle Sponsors Graphic
 • Full tillgång.
 • 1 helsidesannons i vår Food Waste Tech e-tidning (skickas ut fyra gånger om året) och gemensamt pressmeddelande
 • Full tillgång till alla medlemmars kontakt genom e-posterbjudanden.
 • Inkluderar nätverksmiddagar och cocktailevenemang.
0