Om oss

Foodwaste.tech

Vi vill uppmuntra företag och individer att engagera sig i det som redan borde vara en prioritet, att minska matsvinnet. Vår värld utsätts för konstant förändring och utveckling. Samhället styrs av politik och ledare, som ibland uppmuntrar och ibland ignorerar. Vår miljöförstöring måste ligga på allas ansvar. Vi tror att hållbarhet är en naturlig del av välståndet och nödvändigt för att skapa en bättre arbetsmiljö där företag får möjlighet att växa. Det är viktigt att prioritera sunda värderingar och god affärsetik, men det är väsentligt att alla börjar prioritera miljön.

Optimering

foodwaste.tech vill skapa en miljö där företag prioriterar matsvinn. Vi värdesätter vår gemensamma insats och integritet och vill att vi alla skall få en ökad medvetenhet om miljön. Bolag vill tjäna pengar, producenten vill få betalt för det de producerar och att det kommer till nytta, detta borde inte behöva ske på bekostnad av vår planet.

Matsvinnshantering har uppmärksammats och utvecklats under de senaste åren men i vissa fall hanterar man fortfarande matsvinn på ett felaktigt sätt. Att kasta allt matsvinn i en deponi och sedan betala för transport är inte en optimal hantering. Denna process är tidskrävande, skadlig och bränner upp matavfall som vi i vissa fall går att omvandla och återanvända. Kreativa lösningar och en ökad effektivitet i matsvinnshantering skulle leda till minskat koldioxidutsläpp och finansiell vinst men också möjlighet till återanvändning av matsvinn, för ett bättre syfte.

Lösningarna vi erbjuder är utformade för att rapportera, mäta och minska matsvinnet men också skapa en ökad medvetenhet och kunskap kring ämnet.

Företaget

foodwaste.tech är ett företag som är utformat för att kunna vara verksamt i hela Europa. Vi vill skapa ett kommunikationscenter med lokala knutpunkter där varje plats kan skräddarsy sitt eget system. Vi erbjuder produkter och lösningar med det övergripande målet att minska matsvinn och koldioxidutsläpp.

Vår egen produktportfölj är utformad för att företag skall kunna förbättra och beräkna mängden mat som kastas bort. De användare som beräknar och sänker sin mängd avfall, sparar råvaran och hittar kreativa lösningar kommer snabbt se en positiv förändring både i miljön och ekonomiskt.

Vi har utformat vårt system med tre typer av verktyg och kontroll.
Det första är en uppsättning vågar som alla HORECA företag lätt kan placera i sina kök, kommunicera mot gäst eller placera i anslutning till kärlen för att väga mat som måste kastas.

Det andra är vår nylanserade produkt BinWin som reducerar ditt matsvinn direkt i ditt kök.

Det tredje består utav tillbehör som alla avser att påverka medvetenheten och minska vårt globala avfall.

Kära läsare

Det är med stor glädje jag skriver till dig med hänvisning till att du tagit dig ända hit och läser denna text. Vi avser att genom Food Waste Tech kunna erbjuda en online-plattform för att betjäna storkök, livsmedelsleverantörer och företag/organisationer som vill minska sitt matsvinn.

I en ålder av 57 år och 5 år efter att jag arbetat deltid i det tidigare företaget Grace Organic AB (som har utvecklat produkter och verktyg för att minska matsvinn) började vi se en ökning av intresset för “på plats avfallshantering” samt att flera aktörer började kommunicera “att mäta är viktigt” – något som vi lärt oss i vår process, och något som vi löser med våra produkter. Efter ett antal resor internationellt blev det också klart att många andra har produkter/vill erbjuda produkter, för ett minskat matsvinn, samt lösningar som kan hjälpa oss att skapa en bättre värld .

Vid denna tidpunkt kände jag att det behövdes en annan strategi för att nå ut till flera på ett enklare sätt, och därmed så har vi nu i Maj 2019, lanserat plattformen Food Waste Tech.

Detta brev tjänar till att bättre sammanfatta vår affärsidé, strategi och företagsfilosofi, samt betona hur vi tänker och vill fungera som ett företag för att ni skall kunna relatera till oss.

Vi ser behovet och incitamentet för alla människor såsom företagsledare, politiker, offentlig sektor, privatpersoner att leva efter en mer hållbar livsstil, samtidigt som vi alla kan uppnå en bättre social, ekonomisk och miljömässigt välstånd.

Detta är vår tids utmaning och är absolut nödvändigt. Under de senaste tjugo åren har stegvisa förändringar redan gjorts. FN:s Parisavtal 2015 och en mängd initiativ inom “hållbar utveckling” anpassar redan flera länder över hela världen (med tyvärr alltför många undantag) och utvecklingen de senaste åren är tydlig.

Vi måste agera NU! Vi måste agera globalt för att vi verkligen 2050 skall fortfarande kunna ha en planet som är möjlig att leva på.

Förutom våra egenutvecklade produkter identifierar FODWASTE.TECH leverantörer, som även de, erbjuder bra lösningar som kan minska matsvinnet och koldioxidutsläpp. Vi hoppas genom avtal med dem att vi kan marknadsföra, sälja, leverera och installera även deras produkter som en virtuell aktör.

Vår hemsida skall fungera som ”hub” för teknik som syftar till att minska matsvinnet och minska utsläpp. det kommer även finnas möjlighet att ladda upp instruktionsvideos, tips, råd så att vi verkligen skapar resultat.

Just nu har vi precis börjat. Läs och kika på våra sidor, tänk till vilken relation som ni vill ha med oss. Vi hoppas att vi tillsammans kan skapa en bättre värld.

Skicka gärna ett mail så ser vi hur vi kan komma framåt!

Johan Lundberg
CEO Food Waste Tech

Vision & mål

Med hjälp av partnerskap & samarbeten har Food Waste Tech som mål att bli en samlingsplats mellan individer och företag som är involverade i minskning av livsmedelsavfall. En plats där man kan dela erfarenheter och idéer. På så sätt kan vi tillsammans jobba mot att nå det övergripande målet: att minska matsvinnet med 50% före 2030.
Våra produkter avses att säljas via vår plattform som förbinder ambassadörer, affiliates, regionala företagsledare, säljare och lokala support-organisationer.

Med avancerad teknik tillhandahåller vi global information i kombination med lokal närvaro och intelligens. Genom konsultstöd och våra produkter levererar vi solida och mätbara resultat som hjälper företag och organisationer att sätta mål, få effekt och skapa en hållbar förändring för framtiden.

Matsvinnshantering har uppmärksammats och utvecklats under de senaste åren men i vissa fall hanterar man fortfarande matsvinn på ett felaktigt sätt. Att kasta allt matsvinn i en deponi och sedan betala för transport är inte en optimal hantering. Denna process är tidskrävande, skadlig och bränner upp matavfall som vi i vissa fall går att omvandla och återanvända. Kreativa lösningar och en ökad effektivitet i matsvinnshantering skulle leda till minskat koldioxidutsläpp och finansiell vinst men också möjlighet till återanvändning av matsvinn, för ett bättre syfte.

Lösningarna vi erbjuder är utformade för att rapportera, mäta och minska matsvinnet men också skapa en ökad medvetenhet och kunskap kring ämnet.

Tveka inte på att kontakta oss om ni har frågor!

Matsvinn – Helt enkelt