Partnerprogram

Vill du samarbeta?

Våra partnerprogram skapar möjligheter och främjar ett aktivt deltagande till de som är intresserade av hållbarhet inom restaurang, teknik och näringsliv. Vi söker alltid partners för att utveckla ett bättre flöde av ekonomiska, sociala och miljömässiga lösningar relaterade till matsvinn & matavfall.

Partnerprogram

Vill du samarbeta?

Våra partnerprogram skapar möjligheter. Vi vill främja ett aktivt deltagande till de som är intresserade av hållbarhet inom restaurang, teknik och näringsliv. Genom att samarbeta kan vi utveckla ett bättre flöde av ekonomiska, sociala och miljömässiga lösningar relaterade till matsvinn och matavfall. 

FWT partnerprogram

Ambassadörer

Ambassadörer är aktiva individer som kan utveckla vår Food Waste Tech Community. De kan bidra med insikter, åsikter och expertis inom sitt område för hållbarhet medan vi sprider budskapet globalt på olika sätt.

Förhoppningen är att med tiden kan ambassadörer få rabatter från framtida partners och support för resor & evenemang.

Återförsäljare

Vi ser gärna att våra produkter säljs på olika platser runt om i världen. Som återförsäljare säljer du våra produkter, erbjuder installation, ger utbildning och support. Är du en potentiell användare eller intresserad av att bli en återförsäljare?

Kontakta oss idag för att diskutera framtida möjligheter och samarbeten.

Annonsnätverk

Vi söker alltid ”affiliate partners” för att utveckla vår marknadsnärvaro och stärka vårt varumärke. När en köpare kommer från din webbplats eller ditt nätverk och blir till kund, belönas du via Food Waste Tech genom något som vi kallar ”affiliate”.

Om du är passionerat intresserad av hållbarhet samt vill vara delaktig i vårt arbete för att främja miljön, kontakta oss för ett möte.

Sponsorer

För närvarande producerar världen tillräckligt med mat för att kunna försörja 30 % mer människor – och ändå finns det folk som svälter…

Vi lever till stor del i överflöd. I och med detta slösar vi inte bara resurser och arbetskraft utan också liv och pengar. Företagssponsorer och investerare är välkomna att delta i vårt uppdrag och får då i sin tur förmåner. Bidragen går till att dokumentera våra framsteg och driva arbetet framåt på ett sätt som stöder vårt ömsesidiga mål, att optimera livsmedelsproduktionen och minska matsvinnet.

Brons Sponsor

Bronze Sponsors Graphic
 • Logga på vår bronssektion i vår app Food Waste Index.
 • Placering av logga på bronssektionen av vår inloggningssida Food Waste Control
 • 1 fjärdedelsannons i vår Food Waste Tech e-tidning.
 • Inbjudan till evenemang för alla partners.

Silver Sponsor

Platinum Sponsors Graphic
 • Placering av logga på silversektionen i vår app Food Waste Index för företaget.
 • Placering på silversektionen på vår inloggningssida i Food Waste Control.
 • 1 halvsidessannons i vår Food Waste Tech e-tidning.
 • Inbjudan till evenemang för alla partners.

Guld Sponsor

Gold Circle Sponsors Graphic
 • Logga på vår guldsektionen i vår app Food Waste Index.
 • En helsidesannons i vår Food Waste Tech e-tidning
 • Omnämnda i samtliga pressreleaser
 • Möjlighet att inkluderas i e-posterbjudanden för medlemmar.
 • Inbjudan till evenemang för alla partners.

Vill du bidra?

Vi uppskattar din tid och ditt intresse för att minska mängden matavfall. Vi på Food Waste Tech är engagerade i att ge tillbaka, och vi anser att alla måste göra ansträngningar för att förbättra miljön.
Vi hoppas kunna samarbeta med framtida innovatörer och ledare som kämpar för en hållbar framtid.

Tillsammans är vi starka. Därför behöver vi din hjälp i kampen mot miljöförstöring.

För varje donation vi får in skänker vi en summa till antingen plantering av ett träd i Amazonas regnskogar eller till forskningen för att minska koldioxid och förorenade kemikalier till havs.

Upptäck två olika projekt som vi stöder och deras kamp för en frisk planet.

PLANTERA ETT TRÄD
The Amazon Rainforest is known as the world’s lungs and is responsible for keeping CO2 out of the air and absorbing as much as 42 tonnes per year. Every year thousands of trees are taken down. One tree can absorb as much as 48 pounds of carbon dioxide per year

Amazonas regnskog är känt som ”världens lungor” och är ansvarig för att hålla koldioxid borta från atmosfären. Regnskogen absorberar så mycket som 42 ton koldioxid per år (enligt NC State University). Ett enda träd kan absorbera 21,8 kg per år. Just nu hugger vi ner tusentals träd vilket är förödande för miljön.

SKYDDA VÅRA HAV
Seaweed is becoming a growing pioneer for combating climate change with a quick ability to grow and absorb carbon dioxide nitrogen and phosphorus allowing it to clean polluting chemicals in the ocean and keep CO2 out of the water, similar to trees keeping CO2 out of the air.

Sjögräs kan användas för att bekämpa klimatförändringar. Det har en snabb förmåga att växa och absorbera koldioxid, kväve och fosfor som gör det möjligt att rena havet på förorenande kemikalier. Man kan jämföra det med ett träd som absorberar koldioxid ur luften.

0