BinWin HORECA

Kategori:

Transport av onödigt matavfall bidrar till miljöförstöring och kan i vissa fall vara onödigt dyrt och innebära merkostnader. Våra BinWin för företag är alla baserade på att du som kund lokalt hanterar ditt företags matsvinn och på plats minskar många besvärliga steg i hanteringen av matavfall.

Allt som behövs är en BinWin, vårt specialproducerade enzym, vatten och matavfall. Tillför matsvinn och matrester i maskinen och inom loppet av 24 timmar har 95% av matavfallet blivit totalt nedbrutet. De 5% som återstår kan användas som jordförbättringsmedel (rekommenderas dock inte för nysått och beror oftast på salthalten). Man kan jämföra med det enzym vi människor har i magen och det är samma princip och fungerar på ett liknande sätt. Du ansluter din BinWin till ett eluttag och ser till att maskinen står i ett luftigt utrymme. Den enda övriga kostnaden är enzymet som sedan fylls på regelbundet.

BinWin är en hållbar investering för ditt företag och miljön. Vi tror definitivt att lokal hantering av avfall kan i vissa fall vara ett stort steg för en bättre framtid.

Beskrivning

På foodwaste.tech har vi under de senaste 6 åren undersökt och utvärderat olika lösningar för hur kök och restauranger generellt kan minska sitt matsvinn, sina transportkostnader samt koldioxidavtryck. Med tiden har vi samlat på oss stor kunskap om olika alternativ för produkter och teknik.

Över tid har vi tillsammans med våra partners tagit fram något som vi kallar Food Waste Reducers och i denna kategori lanserar vi nu BinWin. Dessa produkter är baserade på ett enzym som är så kraftfullt att det simulerar syran som vi har i vår mage. Enzymet tillsammans med en omrörningsteknik omvandlar omkring 95% av det organiska avfallet till luft.

Detta är ett mycket bekvämt sätt att minska ditt behov av transporter om du har dagligt matavfall och exempelvis vill ”minska dina toppvolymer” i ditt företag eller generellt om du vill minska ditt behov för transport av matsvinn.