Food Waste Control

Kategori:

Detta är namnet på vår molntjänst. Genom denna tjänsten kan du som kund enkelt rapportera & dokumentera matsvinn vilket kan ske via webb eller genom olika våglösningar.

Via webb används vårt system ”Waste Web Reporter” och om ni önskar en automatisk våglösning kan ni välja att använda vår produkt ”Food Waste Tracker”. Man kan även välja att endast använda sig av Food Waste Control med import av information från andra verktyg såsom Excel eller ett kostplaneringsverktyg.

Systemet är anpassat för alla, från stora catering-företag till hotell, skolor eller restauranger. I systemet bokför ni varifrån matsvinnet uppkommer, vad det består av och av vilken anledning som det kastas. Vill ni jämföra mot nyckeltal kan Ni även dividera med antalet serverade eller producerade portioner osv.

Food Waste Control är avsett att användas av ansvarig ledning för en optimal hantering och kommunikation.

Beskrivning

Food Waste Web Reporter är vår webb-portal. Tanken är att systemet ska användas direkt i köket och antingen kopplas till vår tracker (våglösning) eller användas separat. I webb-portalen anger du dels dagens information och mängden mat som slängs. Systemet går att anpassa och är enkelt, smidigt och effektivt att använda.