Food Waste Tracker

Kategori:

Food Waste Tracker & Webb Reporter är vår lösning för att mäta, övervaka och minska allt matavfall. Produkten är utformat för att mäta olika köks matavfall såsom produktionssvinn, serveringssvinn och tallrikssvinn. I sin enklaste form används ett webb-login där du mäter avfallet på en separat våg och knappar in resultatet via en webbläsare, denna tjänst kallar vi Waste Reporter. Om du vill ha en automatisk våg kan du beställa en Food Waste Tracker. Vågen är lätt att placera på golvet eller på en bänk. En app är installerad på datorn med pekskärm som dagligen rapporterar till molntjänsten Food Waste Control. Allt sker automatiskt med ett enkelt tillvägagångssätt. Food Waste Tracker/Waste Reporter visar hur industrikök, restauranger och offentlig sektor kan hantera matavfall på ett tydligt sätt, öka medvetenheten och sänka kostnaderna. Användaren väljer enkelt vad som ska kastas på pekskärmen och placerar objektet på vågen. Systemet visar automatiskt värdet på objektet som ska kastas bort samt uppskattat
koldioxidutsläpp.

Beskrivning

All insamlad data lagras i en databas som därefter skapar både allmänna och anpassade rapporter baserade på förbestämda nyckeltal. Rapporterna används sedan som ett underlag för att i nästa steg utveckla metoder och verktyg för att skapa nya rutiner och minska avfallsmängden.

Food Waste Tracker & Webb Reporter erbjuds till en fast månadskostnad med en funktionsgaranti inklusive support. Efter att man valt önskat paket erhålls även en ”quick start guide” för start och handledning. Dessutom utvecklas systemet hela tiden och vi är vi lyhörda för förbättringar. Med ökad medvetenhet om vad vi kastar bort bör besparingspotentialen vara mellan 10-30% vilket ger en återbetalningstid för investeringen mellan 3-8 månader beroende på varans värde.

Med önskad klient matar du in var svinnet uppstått, vilken typ av mat, mängden och orsaken till avfallet samt beräknar svinnets kostnad. Regelbundet får användaren automatiska rapporter om maten som slösas bort. Food Waste Tracker/Webb Reporter är nödvändig och tillgänglig för alla
företag som vill minska sitt matavfall.