Plate Waste Tracker

Kategori:

Plate Waste Tracker är speciellt utformad för att fungera i skolmiljöer eller där gästerna själva väljer den mängd mat de skall äta. Skärmen är ansluten till ett dator som säkerställer en reaktion och visar gästen med animeringar som illustrerar hur mycket mat som kastats. Detta ger en snabb återkoppling och uppmanar till vidare eftertanke vid nästa måltid.

Processen är enkel och smidig att integrera med gästerna. När gästerna har avslutat sin måltid skrapar de resterna i kärlet som är kopplad till en våglösning. Skärmen visar vikten samtidigt som den animerade figuren ger respons. De som inte slänger något kan medverka genom att tycka på en grön knapp på väggen. Genom direkt respons inbjuder processen till deltagande samtidigt som man ökar medvetenheten om hur mycket mat som kastas, aktivt utbildar och motiverar människor att slänga mindre mat.

Beskrivning

Användningen av Plate Waste Tracker-systemet har visat att tallrikssvinnet i allmänhet minskar och att restauranggästernas medvetenhet ökar. I skolrestauranger har en minskning på 40% registrerats.

All data sparas och är tillgänglig för dokumentering och rapportering. Rapporterna är sedan grunden för nästa steg i förbättringsarbetet. Till exempel kan rapporterna skapa grupptävlingar mellan olika enheter i skolan eller inom företaget.

Plate Waste Tracker har fem olika reaktioner, beroende på hur mycket matrester som kastas. På ett roligt och pedagogiskt sätt blir användaren mer aktivt medveten om det vardagliga tallrikssvinnet vilket förhoppningsvis leder till minskat matsvinn.

Plate Waste Tracker samlar in data och illustrerar automatiskt via vår molntjänst “Food Waste Control”. Resultatet hjälper företag och organisationer att sätta mål, skapa positiv påverkan, utbilda och minska matsvinnet.